STICHTING & ANBI INFORMATIE

Festival WhyNot is een initiatief van Stichting de Vreemde Beweging (2010) die staat voor het produceren en realiseren van dans- en theatervoorstellingen en evenementen zoals dans en kunstmanifestaties, met als doel de ontwikkeling van de hedendaagse dans en beeldende kunst.

WhyNot werkt naar de geest en de letter van de Code Cultural Governance. In de statuten is per 2-17 het volgende vastgelegd: De zittingstermijn van het bestuur is maximaal twee periodes van vier jaar, er is goedkeuring door het bestuur vereist voor de jaarlijks op te stellen begroting en jaarrekening, er wordt minimaal 3 keer per jaar vergaderd en er wordt een gezamenlijke bevoegdheid aangehouden.

De Code Culturele Diversiteit heeft als doel cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, iets dat bij WhyNot sterk verankerd is in haar organisatiedoelen en dat de stichting nastreeft op een manier die past bij haar inhoudelijke concepten.

Bestuur
Mirjam van der Linden (voorzitter)
Marijke Cobbenhagen (algemeen bestuurslid)
Martine Dekker (penningmeester)
Zeynep Gunduz (secretaris)

Accountant
Edgar Witteveen, Count@

Adressen

Bezoekers:
WhyNot Distelweg 83 1031 HD Amsterdam

Postadres:
Stichting de Vreemde Beweging
Niasstraat 72
1095 VE Amsterdam

ANBI informatie: Bekijk hier

Beleidsplannen:

Ga naar Inhoudelijk beleidsplan 2023/2024
Ga naar Inhoudelijk beleidsplan 2021/2022
Ga naar Gedragscode & Protocollen 2023

Jaarverslagen en Jaarrekeningen:

Ga naar Jaarverslag 2022
Ga naar Jaarrekening 2022
Ga naar Jaarverslag 2021
Ga naar Jaarverslag 2020
Ga naar Jaarverslag 2019
Ga naar Jaarrekening 2019
Ga naar Jaarverslag 2018
Ga naar Jaarrekening 2018
Ga naar Jaarverslag + Jaarrekening 2017

Beloningsbeleid
In de huidige statuten staat hierover: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

KvK - RSIN
Kamer van Koophandel Dossiernummer: 51478528
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 850040747

Steun ons
Stichting De Vreemde Beweging is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor een gift voor 125% aftrekbaar is (de zogeheten ‘multiplier’). Dit betekent dat je een kwart meer mag aftrekken dan dat je geschonken hebt. Een gift kan dus fiscaal gunstig uitpakken. De meest actuele informatie over schenken aan een culturele ANBI vind je op de website van de belastingdienst.

Wil je een donatie doen aan WhyNot/Stichting de Vreemde Beweging via je eigen bank? Maak het bedrag dan over naar rekeningnummer NL56 INGB 0005995067 ten name van Stichting de Vreemde Beweging. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN of voorheen fiscaal nummer) van Stichting De Vreemde Beweging is 8500.40.747.

Hieronder nog eens de belangrijkste informatie op een rij;

Statutaire naam: Stichting De Vreemde Beweging RSIN fiscaal nummer: 8500.40.747 KvK Amsterdam 51478528 IBAN NL56 INGB 0005995067 BTW/VAT NL850040747.B.01